Batareyalar

Batareya gərginliyi3V Batareya növüdüymə/litium batareya Batareyanın tutumu150 mAH maks. MarkaPhilips ModelCR2025
Batareya gərginliyi3V Batareya növüdüymə/litium batareya Batareyanın tutumu150 mAH maks. MarkaPhilips ModelCR1632
Batareya gərginliyi3V Batareya növüdüymə/litium batareya Batareyanın tutumu150 mAH maks. MarkaPhilips ModelCR1616
Batareya gərginliyi3V Batareya növüdüymə/litium batareya Batareyanın tutumu150 mAH maks. MarkaPhilips ModelCR2032
Batareya gərginliyi3V Batareya növüdüymə/litium batareya Batareyanın tutumu150 mAH maks. MarkaPhilips ModelCR2016